Fysioterapi

Fysioterapi har fokus på bevægeapparatet, altså på muskler, led, nervesystem, din generelle fysiske form og dit åndedræt. Når du kommer til behandling er det som regel fordi der er en ubalance et eller andet sted i systemet. Det kan være du har smerter, muskel og led stivhed, hovedpine, en kendt skade enten akut eller efter længere tids overbelastning, og meget andet.

Jeg arbejder ud fra en tanke om, at kroppen hænger sammen på kryds og tværs, hvis du har smerter et sted kompenserer du ofte i dine bevægelser, hvilket kan give skævheder andre steder i kroppen. Således kan f.eks. hoftesmerter sagtens give nakkesmerter og omvendt. Jeg har løbende efteruddannet mig og har således de bedste forudsætninger for sammen med dig at afhjælpe de gener du måtte have.

Jeg laver en grundig undersøgelse og behandler og rådgiver dig ud fra mine fund.

Jeg er uddannet fysioterapeut i 2007 og har siden da arbejdet på klinik med både manuel behandling og træning.

Krop og Kost i Balance er en klinik uden ydernummer. Dette betyder, at der ikke gives tilskud fra den offentlige sygesikring og at der ikke kan tilbydes vederlagsfri fysioterapi.

Det betyder også, at du ikke behøver en henvisning for at komme til behandling. Men har du været hos lægen og har fået en henvisning, kan det være en fordel, da det letter kommunikationen mellem din læge og klinikken, hvis der skulle blive behov for det.

Jeg ser frem til at byde dig velkommen.

HUSK: til alle behandlinger at medbringe et lagen eller håndklæde