Priser – fysioterapi

Priser: Gældende fra 1.feb 2022
1.  konsultation, undersøgelse og behandling 60 min. 550,-
Normal behandling 30 min. 350,-
Normal behandling 45 min. 450,-
Normal behandling 60 min. 550,-
Udeblivelse – fuldt honorar for den afsatte tid
Betaling og tilskud
Mobile Pay: 30 735
Bankoverførsel: 7670 – 2252646
Eller kontant
”Danmark”

Hvis du er medlem af ”Danmark” gives der tilskud herfra. Klinikken kan i den forbindelse tilbyde elektronisk afregning direkte til ”Danmark”
”Danmark” tilskuddet er ved

1 .konsultation:
– din egen betaling er:
133,- uanset gruppe
Efterfølgende konsultation:
– din egen betaling er ved 30 min.
– din egen betaling er ved 45 min.
88,- uanset gruppe
Sundhedsforsikringer/andre forsikringer

Et tilskud her kræver oftest en henvisning fra din egen læge OG at behandleren er autoriseret fysioterapeut. (Det er jeg)
Husk at kontakte dit forsikringsselskab inden behandlingens opstart.

Helt dækning = selskabets dækningsbidrag er hele beløbet.

 

Din egen betaling er: 0,-
Delvis dækning = enten et fast beløb, som du frit kan bruge.
Eller et dækningsbidrag der svarer til det beløb, du ville have fået, hvis du blev behandlet på en klinik, som har aftale med den offentlige sygesikring.
Dette beløb er ved:

 

Første konsultation:
– din egen betaling er:
268,-
Efterfølgende konsultation:
– din egenbetaling er ved 30 min.:
– din egenbetaling er ved 45 min.:
170,-

HUSK: til alle behandlinger at medbringe et lagen eller håndklæde